Oudervereniging 

St.Ignatiusgymnasium

Waarom een oudervereniging?

De oudervereniging heeft als doel de ouderbetrokkenheid en de contacten tussen de school en de ouders te onderhouden en te optimaliseren. Alle ouders van leerlingen van het Ignatius zijn lid van de oudervereniging en een klassenouder vertegenwoordigd hen. Vanuit deze klassenouders wordt het dagelijks bestuur van de oudervereniging gekozen, bestaande uit ongeveer 5 (klassen)ouders, die de contacten onderhouden met de schoolleiding en de organisatie van diverse activiteiten coördineren.

Met een deel van de jaarlijkse ouderbijdrage organiseren en financieren wij activiteiten. U bent automatisch lid van de oudervereniging als uw zoon of dochter op school is ingeschreven.

Via deze link leest u meer over de activiteiten van de oudervereniging en de rol van de klassenouders. 


Vragen aan de oudervereniging?

Stuur dan een mail naar het dagelijks bestuur, via: oudervereniging@ignatius.nl
Meer informatie over de relatie tussen school en ouders vindt u in onze Schoolgids


Laatste nieuwsEindexamenwerk tekenen

Lees meer

Volg het Ignatius op Instagram!

OnzeAmbitie

Werken aan ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Ruimte bieden aan talent en creativiteit. Samen onderzoekend aan de slag met een open houding en oog voor elkaar en de wereld.
Bekijk onze missie & visie
Nieuwsgierig, zelfstandig, verantwoordelijk
Je leert bij ons hoe je moet leren
De klassieke vorming is ons uitgangspunt
Onze leerlingen en docenten zijn actief én leergierig
We geven je de kans om uit te blinken
Je krijgt onderwijs op hoog niveau
We betrekken leerlingen & ouders via klankbordgesprekken
Je krijgt veel persoonlijke aandacht
We geloven in samenwerken
We maken ruimte voor studiereizen en buitenlesactiviteiten
We bereiden je voor op de maatschappij
Er is ruimte voor individuele groei