In dit menu

Jeugdrechtbank informatie

Het Ignatiusgymnasium heeft samen met de Stichting Jongerenrechtbanken een
speciale rechtbank voor en door leerlingen geïnstalleerd. Deze jongerenrechtbank,
kortweg JRB genoemd, kan zeer uiteenlopende zaken in behandeling nemen, van
digitaal pesten tot bijv. vandalisme. Het gaat hierbij om incidenten tussen leerlingen,
of gebeurtenissen op school, waar jongeren zelf een oplossing voor zoeken, die
recht doet aan alle betrokkenen.

Zowel de zitting zelf, als de uitspraak van de JRB, zijn dus gericht op herstel voor de
direct betrokkenen en voor de school als gemeenschap. Bij de behandeling van een
bepaalde zaak door de JRB krijgen de jongeren de kans om verantwoordelijkheid te
nemen voor wat er is gebeurd en de gevolgen van hun acties te herstellen. Zowel
beschuldigden als eventuele slachtoffers, krijgen de kans hun verhaal te vertellen
en een voorstel te doen voor een in hun ogen faire straf en/of oplossing. Een zitting
vindt alleen plaats op vrijwillige basis en de betrokkenen worden tijdens de zitting
bijgestaan door leden van de JRB, die hier speciaal voor zijn opgeleid.

Deze leden van de JRB zijn allen leerlingen uit de bovenbouw van onze school
en getraind door juridische professionals en docenten. Ze hebben een eed van
geheimhouding afgelegd in de rechtbank van Amsterdam, en ook de betrokkenen
ondertekenen voor de zitting een geheimhoudingsformulier. Op deze wijze wordt
de vertrouwelijkheid van de zitting benadrukt. De JRB leden nemen de rollen van
rechters, aanklagers vanuit de school, en advocaten van beschuldigde en/of slachtoffer
op zich. Tijdens de zitting is er altijd een juridisch mediator en/of een docent
aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

In het geval van een incident kunnen betrokken leerlingen, in overleg met de ouders,
dus kiezen voor het behandelen van dit incident door de JRB. Concreet betekent dit,
dat de afdelingsleider contact opneemt met de ouders/verzorgers om de mogelijkheid
van een behandeling door de JRB voor te stellen. De begeleidende docenten
kunnen de werking van de JRB eventueel nog verder toelichten.

Als wordt gekozen voor behandeling door de JRB, ondertekenen de betrokkenen
een toestemmingsformulier en wordt de zitting voorbereid. De JRB houdt vervolgens
een zitting en doet een hersteluitspraak, die de betrokkenen meteen mee naar huis
krijgen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de hersteluitspraak ligt bij de
afdelingsleider.

De begeleidende docenten van de JRB zijn mevrouw L. Vereecke en de heer G. de Vries.