In dit menu

Inschrijven

Als het St. Ignatiusgymnasium op de eerste plaats van je voorkeurslijst staat, kun je je aanmelden op de volgende momenten:

  • Maandag 5 maart tussen 15.00 en 17.00 uur
  • Woensdag 7 maart en 14 maart tussen 15.00 en 17.00 uur
  • Vrijdag 9 maart en vrijdag 16 maart tussen 15.00 en 17.00 uur

Broertjes en zusjes van leerlingen van het St. Ignatiusgymnasium die al op 1 augustus 2010 waren ingeschreven, komen nog in aanmerking voor een plaats met voorrang. Deze voorrang moet aangegeven worden op de voorkeurslijst. 

Ouders die een beroep willen doen op de hardheidsclausule van de kernprocedure dienen dit uiterlijk 9 maart schriftelijk te motiveren.

Wij hebben plaats voor 145 nieuwe leerlingen.

Voor aanmelding zijn de volgende documenten noodzakelijk:

  1. het ingevulde inschrijvingsformulier van het St. Ignatiusgymnasium. Dit formulier dient u van te voren in te vullen via deze link. Na het invullen wordt dit formulier automatisch naar school gestuurd.
    Wij printen het daar voor u uit en vullen de resterende vragen verder met u in tijdens het inschrijvingsmoment. Na ondertekening van het formulier op het inschrijvingsmoment is de aanmelding pas definitief. Het online aanmeldformulier is vanaf 2 tot en met 16 maart 2017 (13:00 uur) beschikbaar.
  2. de ingevulde en ondertekende voorkeurslijst
  3. een kopie van het paspoort/PID kaart of een uittreksel uit het bevolkingsregister