In dit menu

Missie


Het  St. Ignatiusgymnasium, onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid, biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief.   

De school richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.
            

 

        

Visie

Kwaliteit in de basis. Ruimte voor talent.

Om te kunnen groeien is een goede voedingsbodem nodig, die ervoor zorgt dat mensen zich durven te ontwikkelen en initiatief durven te nemen. Ons ideaalbeeld voor het realiseren hiervan is een goede begeleiding naar behoefte op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt iedereen goed toegerust om als zelfbewust individu in de maatschappij te staan. Daarnaast kent ons gymnasium als speerpunt de klassieke vorming en daarmee gerichte aandacht voor een stevige brede culturele vorming, geworteld in de klassieke traditie. 

Ons ideaalbeeld op het gebied van ruimte voor talent is dat we leerlingen uitdagen en stimuleren tot het maken van eigen keuzes en het durven zetten van stappen buiten de geëigende paden. Op die manier kan iedere leerling het beste uit zichzelf halen.

Ook voor de mensen die op school werken geldt dat elk talent telt en dat initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We laten elkaar de ruimte bij het ontwikkelen en daar is wederzijds vertrouwen voor nodig.

De speerpunten vanuit deze visie voor de komende jaren luiden:

  • Omgaan met verschillen
  • Stimuleren van eigen initiatief
  • Versterken van de klassieke vorming

Deze speerpunten komen terug  zowel in het primaire proces (onderwijs en begeleiding) als in het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. In de jaarplannen worden de activiteiten concreter beschreven en nader uitgewerkt.

  
  
Geportretteerd door leerlingen van het St. Ignatiusgymnasium 2012
Ambitie

De ambitie van het St. Ignatiusgymnasium richt zich, vanuit de kerngedachte Uitdagend, Inspirerend en Betekenisvol te zijn, met name op de volgende punten :