In dit menu

Lichamelijke opvoeding (LO)

Plezier in bewegen
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling van elk sportief niveau plezier beleeft aan sport en bewegen. Wij doen daarom ons best aan te sluiten bij eerder opgedane bewegingservaringen en laten leerlingen kennis maken met nieuwe uitdagende activiteiten. We bieden verschillende vormen aan op meerdere niveaus, waarbij we niet alleen kijken naar het resultaat maar ook hoe een leerling zichzelf door oefening verbetert.

Omdat we persoonlijke aandacht hebben voor elke leerling zijn we in staat de methode of de activiteit aan het niveau of de aanpak aan te passen. In het bijzonder kijken we hoe we ons onderwijs kunnen aanpassen voor zorgleerlingen die motorisch minder goed meekomen. Spelregels kunnen bijvoorbeeld voor deze leerlingen aangepast worden, zodat ze met de groep mee kunnen doen en dezelfde spelbeleving ervaren.

Met elkaar bewegen
Om samen te kunnen bewegen zal je samen moeten kunnen regelen. LO is bij uitstek het vak waar je je organisatorische en sociale vaardigheden leert ontwikkelen. Leerlingen leren taken verdelen, materiaal klaarzetten, veiligheidsvoorschriften in acht nemen, teams en tijd indelen, regels afspreken en handhaven, hulpverlenen, elkaar aanwijzingen geven en zich neerleggen bij een beslissing. Zo leren ze verantwoordelijk zelfstandig bewegen.

Veilig en gezond bewegen
Wij dragen zorg voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen elkaar aanmoedigen waar het tegen zit en helpen waar nodig, zodat ze zelfvertrouwen ontwikkelen, door willen blijven oefenen en leren respectvol en zorgzaam met de ander om te gaan.
We benadrukken in de les het belang van sport en bewegen voor de fysieke en geestelijke gezondheid en stimuleren een blijvende deelname aan sport of bewegen in de vrije tijd.


Fietsroute buitenlocatie:
http://g.co/maps/y5dd4


fietsroute sportveld en BL46 weergeven op een grotere kaart