In dit menu

Tekenen

In de onderbouw klas 1, 2 en 3 wordt de gehele kunstgeschiedenis behandeld. Aan de hand van de kunstgeschiedenislijn maken leerlingen eigen werk in de stijl van de grote meesters. Hierdoor wordt de kunstgeschiedenis weer helemaal levend en leren de leerlingen alle technieken net zoals de grote meesters het ook weer van hun grote voorganger leerden. Daarnaast is er aandacht voor kunstbeschouwing, zodat leerlingen het werk van zichzelf en het werk van anderen beter leren begrijpen. Vanaf klas 4 is tekenen een eindexamenvak.

De kunstgeschiedenislijn maakt kunst voor de leerlingen overzichtelijk en interessant. Centraal staat het ontwikkelen van creativiteit en het leren van verschillende vaardigheden zoals tekenen, schilderen en het werken met de drukpers met veel afwisseling van materialen.

Ter ondersteuning van de lessen maken we gebruik van moderne en aansprekende leermiddelen zoals powerpoint presentaties, kunstdocumentaires, de methode en de dummy. Elke leerling werkt in zijn dummy. Dit is een leeg tekenboek, dat de leerling altijd bij zich heeft. De dummy is een inspiratieboek. Hier legt de leerling zijn eigen ideeën en creativiteit in vast.

Er zijn veel vakoverstijgende projecten in samenwerking met de vakken geschiedenis, klassieke talen maar ook met biologie en scheikunde. Zowel in klas 1 als in klas 4 gaan leerlingen naar Artis om er te tekenen.

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw krijgen leerlingen interactieve rondleidingen door erkende museumdocenten in alle grote Amsterdamse musea. Hierbij staat het zelf kijken en praten over kunst centraal. Leerlingen van klas 2 bezoeken het Kröller-Müller Museum. In de bovenbouw sluit het museumbezoek aan bij de kunstgeschiedenis, die op dat moment wordt behandeld. En in de eindexamenklassen zijn excursies toegespitst op het eindexamenonderwerp. Leerlingen doen eindexamen in een praktisch onderdeel, het verdiepen van een eigen teken- en schilderstijl, en een theoretisch onderdeel, een thema uit de kunstgeschiedenis.