In dit menu

Management & Organisatie (M&O)

Management en Organisatie (M&O) is een keuzevak en eindexamenvak dat vanaf de vierde klas VWO wordt gegeven. M&O is onderdeel van het profiel E&M en is voor de andere profielen een keuzevak. Het vak is vergelijkbaar met bedrijfseconomie.

Het doel van het vak is dat de leerling aan het eind van de zesde klas veel voorkomende vraagstukken binnen commerciële en niet- commerciële organisaties kan verklaren en oplossen. Daarvoor gaat het vak aan de hand van de lesmoethode M & O in balans dieper in op de volgende kerngebieden:

  • Interne organisatie en personeelsbeleid 
  • Leiderschapstijlen, Organisatiemodellen en -structuren, Besluitvorming, Communicatie en ICT, Rechtsvormen, Werving & Selectie.
  • Financiering van activiteiten: Aandelen, Obligaties, Leningen, Hypotheken en Kredietvormen.
  • Marketingbeleid: Marktonderzoek, Promotie & reclame, Prijsbeleid, Distributie, Productbeleid.
  • Financieel beleid: Kostprijsberekening, Winstberekening, Voorraadwaardering, Breakeven-analyse.
  • Externe financiële verslaggeving: Balans en Winst-en-verliesrekening, Accountants, Aandeelhouders.


Ondernemerschap op het IG: M&O2
Op het Ignatiusgymnasium voegen we een extra O toe aan het vak: M&O2. Deze ‘O’ staat voor ondernemerschap. Een ondernemer is “een persoon die bereid en in staat is een nieuw idee of uitvinding om te zetten in een succesvolle en winstgevende vernieuwing.” (Joseph Schumpeter, 1883-1950).

In klas 6 zal de leerling dan ook een eigen ondernemingsplan schrijven èn presenteren voor een panel van echte ondernemers, bankiers en accountants. Voor het zover is, zullen een hoop kennis en (reken)vaardigheden eigen gemaakt moeten worden. Dat begint al in klas 4 met de module “Elementair Boekhouden”. Hiermee kan de leerling, optioneel, ook deelnemen aan het Landelijk Praktijkexamen Elementair Boekhouden. Daarnaast wordt het vak zo dicht mogelijk bij de praktijk gelegd door middel van gastsprekers en veel praktische opdrachten, waarbij zelfstandig of in teams gewerkt wordt.