In dit menu

Maatschappijleer

Maatschappijleer is een vak dat vanaf de vijfde klas in 3 perioden wordt gegeven. In datzelfde jaar wordt het vak afgesloten met een schoolexamen (SE). 

Kennis en vaardigheden
Bij maatschappijleer maak je kennis met verschillende wetenschappen, zoals politicologie, culturele antropologie, sociologie, recht en psychologie. Je formuleert antwoorden op vragen over onze samenleving: hoe gaan we met elkaar om, hoe nemen we besluiten en hoe lossen we problemen op? Je leert ook maatschappelijke problemen te analyseren. Daarbij is het belangrijk dat je je eigen waarden en normen ontdekt en beargumenteert en je mening leert weergeven. In de lessen wordt dan ook veel gediscussieerd en gedebatteerd, waarbij actuele onderwerpen vaak als uitgangspunt worden genomen.

Om een mening te kunnen onderbouwen en een maatschappelijk probleem te kunnen analyseren, is natuurlijk eerst kennis nodig. Kennis over de Nederlandse samenleving wordt thematisch behandeld, waarbij een aantal kernvragen centraal staan:

1. De rechtsstaat.

  • Wat is de essentie van de rechtsstaat?
  • Hoe ver mag  de overheid gaan om onze vrijheid en veiligheid te garanderen?

2. De parlementaire democratie.

  • Hoe werkt ons politieke systeem?
  • Op welke manier kan Nederland volgens jou het beste geregeerd worden?

3. De pluriforme samenleving. 

  • Hoe en waarom is onze samenleving zo pluriform geworden?
  • Hoe vind jij dat mensen met verschillende leefwijzen het beste met elkaar kunnen omgaan en samenleven?

4. De verzorgingsstaat. 

  • Hoe werkt de verzorgingsstaat?
  • Wanneer moeten mensen hun problemen zelf oplossen en wanneer moet de overheid helpen?

Leermiddelen
Lesboek en werkboek VWO Thema’s Maatschappijleer

Excursies
Rechtbank in Amsterdam
Parlement in Den Haag

Projecten
Oprichten eigen politieke partij in groepjes
Analyseren actueel maatschappelijk probleem ahv presentatie