In dit menu

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde, een wereldvak!

De wereld om ons heen verandert constant. Sociale processen zoals migratie en vergrijzing worden in de nabije toekomst steeds belangrijker. Leven in steden, culturele verschijnselen en conflictgebieden bepalen het dagelijkse wereldbeeld en zijn onderwerpen in de onderbouw. Aardrijkskunde vormt ook ruime kaders om andere regio’s in de wereld met een brede blik te bekijken. Zo is momenteel Zuidoost-Azië een regio in opkomst die veel aandacht krijgt in de bovenbouw.   

Er is ook ruimschoots aandacht voor de fysische processen van de aarde, zoals de diverse landschappen, de platentektoniek en het weer en klimaat. Vaak vinden er natuurverschijnselen plaats die van invloed zijn op veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan de vulkaanuitbarsting op IJsland in april 2010 en de tsunami in Japan van maart 2011.
Uiteindelijk is het ons doel om van elke leerlingen een “Wereldburger” te maken.

Het vak wordt maatschappelijk gezien zo relevant mogelijk aangeboden. Het is de bedoeling om met afwisselend onderwijs, wisselende perspectieven, en praktische opdrachten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Om dit te bereiken wordt er onder andere vaak met geografische hulpmiddelen zoals atlassen, EDUGIS of grondboringen gewerkt.

Je bent in ieder geval met aardrijkskunde beter in staat het nieuws in kranten en op tv te begrijpen.

Aardrijkskunde wordt in de eerste tot en met de derde klas aan alle leerlingen gegeven. In de vierde tot en met de zesde klas is het een keuzevak. Wij gebruiken in de onderbouw de lesmethode BuiteNLand van EPN, in de bovenbouw DeGeo van Thiememeulenhoff.

Aardrijkskunde, de wereld ligt voor je open!