In dit menu

Geschiedenis

Stel je voor: je zou vandaag niet meer weten wat je gisteren hebt gedaan. Dan kun je niet verklaren waarom je vandaag de dingen doet die je doet, want je hebt kennis uit het verleden nodig om het heden te begrijpen en om te kunnen bouwen aan een toekomst. Ieder mens staat als het ware op de schouders van zijn voorouders. Zo leren we bijvoorbeeld over de geschiedenis van Grieken en Romeinen, maar we kijken ook welke betekenis ze hebben gekregen in latere eeuwen. Daarom vinden we op het Ig kennis van wat ‘geschied is’ belangrijk.

Opbouw
Wij volgen de algemeen geldende indeling van de tien tijdvakken en de 49 vensters waaruit deze zijn opgebouwd. Deze zijn afgerond aan het einde van klas 3.
In de bovenbouw wordt dieper ingegaan op de tien tijdvakken en worden er diverse historische thema’s behandeld, zoals het Midden-Oosten, China en de geschiedenis van de rechtsstaat en de democratie.

Vaardigheden
We vinden het belangrijk om te kijken hoe geschiedschrijving tot stand komt. We vinden het belangrijk besef te kweken dat er meer dan één visie kan zijn en dat niet alle bronnen even betrouwbaar of relevant zijn. Ook willen we laten zien dat veel in de geschiedenis uniek is, maar dat je ook goed gebeurtenissen, periodes en culturen met elkaar kunt vergelijken.

Om in de lessen deze vaardigheden te leren  doen leerlingen onderzoek, maken zij werkstukken, houden  presentaties en voeren debatten. Bewust worden van de eigen standplaatsgebondenheid en kritisch nadenken over historische vraagstukken, zijn een integraal onderdeel van ons onderwijs.

Gebruikte leermiddelen
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw gebruiken wij de methode Geschiedeniswerkplaats, aangevuld met thema’s van andere methoden.

Excursies en projecten
Klas 1: bezoek Allard Pierson Museum en archeologieproject
Klas 2: Historische stadswandeling , waarbij de leerlingen zelf gidsen.
Klas 3: Filmproject en bezoek aan Ieper en de Somme
Klas 5: Bezoek aan Tweede Kamer en Mauritshuis / Eschermuseum (combinatie met 
          maatschappijleer)
Klas 6: ‘Gouden eeuw’-wandeling in Amsterdam / Rijksmuseum