In dit menu

NLT
Wat is NLT?

NLT staat voor Natuur, Leven en Technologie. Als je voor het vak NLT hebt gekozen volg je vanaf klas 4 tot en met klas 6 twee lesuren per week. Het is een Beta-vak waarbinnen onderzoeks-vaardigheden centraal staan. Er wordt van je verwacht dat je niet alleen geïnteresseerd bent in de Wetenschappelijke Onderzoekswereld, maar ook dat je hierin actief durft deel te nemen tijdens de lessen, bij de practica en tijdens excursies.

NLT bestaat voor het grootste deel uit modules. Dat betekent dat je een aantal weken bezig bent met een bepaald onderwerp en er van alles over leert. Daarna ga je verder met de volgende module, vaak over een totaal ander onderwerp. Het is een profielkeuzevak voor de profielen N&G en N&T. NLT wordt afgesloten met een schoolexamen, niet met een CE.

Modules
Op het Ignatius worden uiteenlopende modules behandeld zoals over forensische technieken, effecten van alcohol, valsheid in geschriften, wetenschap nu en in het verleden, het klimaat, kernfusie en hoe leren in je hersenen werkt. Kenmerkend voor de modules is dat ze nooit bij één schoolvak horen. Het zijn altijd combinaties, zoals natuurkunde en biologie, scheikunde en wiskunde. Bijna alle modules worden afgesloten met een schriftelijk en een praktisch schoolexamen(SE). Naast de modules wordt er in klas 5 van je verwacht dat je tijdens een congres op de Vrije Universiteit een presentatie houdt over een Natuur Wetenschappelijk onderwerp.

Spectaculair
Binnen het vak NLT spelen wetenschappelijke onderzoekstechnieken een grote rol. Daarom maak je tijdens practica kennis met uiteenlopende technieken zoals titraties, destilleren, DNA-gelelektroforese, onderzoeks-vaardigheden, chromatografie, ect. De docenten die NLT geven komen van drie verschillende vakgebieden (biologie, natuurkunde, scheikunde) waardoor er een hoge mate van vakinhoudelijk kennis garant staat.