In dit menu

ANW

ANW is in!!!

Het vak ANW (Algemene natuurwetenschappen) heeft als doel een beeld te geven van hoe de natuurwetenschappen werken en wat hun invloed is op onze maatschappij en de mensen daarin. Voorbeelden zijn operatierobots, communicatiesatellieten en DNA-diagnostiek.

Op het Ignatius krijg je ANW gedurende twee periodes in klas 4. De onderwerpen zijn 'Medisch-historische wetenschap en onderzoek doen' en 'Zonnestelsel en heelal'. In klas 5 is er één periode met als onderwerp 'DNA en leven'.

ANW is een vakoverstijgend vak waarbij biologie, scheikunde, natuurkunde en aardrijkskunde een rol spelen. Er wordt vaak ingegaan op de actualiteit waarin de wetenschap een belangrijke rol speelt. Ook wordt gekeken naar de invloed van de maatschappij en de mens op de natuurwetenschappen, zoals de vraag naar medicijnen. Politieke en economische argumenten spelen hierbij een belangrijke rol.

Naast de inhoudelijke kant komen ook andere aspecten van de natuurwetenschappen uitgebreid aan de orde. Te denken valt hierbij aan wetenschapshistorie, wetenschapsfilosofie, ethiek en de werkwijze van wetenschappers.

In de lessen wordt met eigen materiaal gewerkt. Voor iedere periode is er een informatieboekje en zijn er Powerpointpresentaties ontwikkeld. Verder zijn er aanvullende leermiddelen zoals globes en andere modellen bij 'Zonnestelsel en Heelal'.

Er wordt vaak in duo's of groepjes gewerkt aan de lesstof of aanvullende opdrachten zoals practica. Ook zijn er twee grotere groepsopdrachten. Bij de ene opdracht (klas 4) wordt er, na een uitgebreide voorbereiding, een les gegeven aan de klasgenoten over een zelf gekozen actueel natuurwetenschappelijk thema. Bij de andere opdracht (klas 5) wordt er een scriptie geschreven waarbij natuurwetenschappelijke en maatschappelijke aspecten van een onderwerp aan de orde komen. 

Het vak wordt afgesloten met een schoolexamencijfer. Er is geen centraal examen. De grotere opdrachten (PO's) tellen ook mee voor het examencijfer.