In dit menu

Scheikunde

De scheikunde houdt zich bezig met het verklaren en voorspellen van eigenschappen van stoffen en materialen aan de hand van hun microstructuur. Toepassingsgebieden die onder andere aan de orde komen zijn fossiele brandstoffen, kunststoffen, chemie van het leven en industriële chemie. 

We gebruiken de methode Chemie Overal. Daarnaast maken we tijdens de les gebruik van alle digitale leermiddelen die tot onze beschikking staan: presentaties via het smartboard, beeldmateriaal van internet en applets (simulatieprogramma’s). Naast de theoretische behandeling van de onderwerpen wordt de stof geïllustreerd aan de hand van practica (gemiddeld twee per onderwerp). Bij de practica ligt de nadruk steeds op een ander aspect: het schrijven van een werkplan, het uitzetten van de meetwaarden in een duidelijke grafiek of bijvoorbeeld het bediscussiëren van de meetresultaten. Tevens werken we samen met de andere bètavakken aan een doorlopende onderzoeksleerlijn.     
     De scheikundesectie
Het voortdurend schakelen tussen de microwereld (van atomen en moleculen) en de macrowereld (zoals we deze zien en ervaren) vergt een groot vermogen tot abstraheren. Dit is een vaardigheid die specifiek bij scheikunde aan de orde komt.

Het Ignatiusgymnasium is een partnerschool van Shell. Het bedrijf is in alle bovenbouwklassen betrokken bij het onderwijs. In de vierde en vijfde klas wordt het bedrijf bezocht tijdens een excursie en in de zesde klas verzorgt het bedrijf een workshop chemische analyse methodes bij ons op school. In de vijfde klas nemen we deel aan een onderzoeksproject van de VU. Tijdens dit project voeren de leerlingen een onderzoek uit waarvoor ze zelf een plan op mogen stellen en waarvan ze de resultaten rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Dit artikel wordt vervolgens becommentarieerd door leerlingen van andere scholen die deelnemen aan hetzelfde project. Het kritisch lezen van andermans werk blijkt minimaal net zo leerzaam te zijn als het schrijven van het eigen artikel.