In dit menu

Natuurkunde

Alles om ons heen heeft met natuurkunde te maken. Bij ons vak willen we dat leerlingen allerlei natuurverschijnselen leren begrijpen. Natuurverschijnselen zoals onder andere elektriciteit, magnetisme, temperatuur, ruimte en tijd en energie.

We doen dat telkens door ons te verwonderen over een proefje. Daarna gaan we er dieper op in, beschrijven het zo goed mogelijk, eventueel wiskundig, en verkennen verdere toepassingen.

Natuurkunde begint in klas 2. In klas 2 en 3 wordt natuurkunde gecombineerd met scheikunde gegeven als het vak nask. Zowel natuurkundedocenten als scheikundedocenten geven het vak nask. We gebruiken als methode “nova”. Een boek met een werkboek en ict mogelijkheden en met veel oefenmateriaal, zowel oefen opgaven als practicumopdrachten. In ons nieuwe gebouw kunnen de practicumopstellingen op de tafels langs de wanden staan. Practica kunnen ook in het lab worden uitgevoerd.

In de bovenbouw zijn we bij de invoering van het nieuwe natuurkunde programma aan het overstappen van “Stevin” naar “Newton”. 

Natuurkunde is in de bovenbouw alleen een verplicht vak voor het profiel natuur en techniek, maar bijna alle leerlingen van het profiel natuur en gezondheid hebben natuurkunde als keuzevak in hun vakkenpakket.


Op de foto ziet u de hele natuurkundesectie met de technischonderwijs assistenten. Met de slingerklok kunnen we heel wat natuurkundigeprincipes toelichten.