In dit menu

Wiskunde D
Wiskunde D is een keuzevak dat vanaf klas 4 wordt gedoceerd. Het vak biedt een verbreding en verdieping op wiskunde B. Wiskunde B is bij de keuze voor wiskunde D dan ook verplicht. Hoewel wiskunde D bij geen enkele studie een toelatingseis is, wordt het leerlingen die een exacte studie willen volgen zeer aanbevolen. 

Waarom wiskunde D?
De leerlingen die wiskunde D volgen, beheersen de basisstof in het algemeen veel beter dan de leerlingen die alleen wiskunde B hebben. Bovendien ontwikkelen zij hun wiskundig inzicht en onderzoeksvaardigheden tot een hogere niveau, wat een universitaire studie aanzienlijk  makkelijker en aangenamer maakt. Tot slot is het zo dat de beste universiteiten (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) voor veel exacte vakken een toelatingsexamen afnemen. Van die examens komt de stof deels overeen met de stof die bij wiskunde D wordt behandeld.

Methode
Wij gebruiken geen officiële methode (boek) maar werken met materiaal geschreven door de docenten van verschillende universiteiten en middelbare scholen. Wij maken ook gebruik van de ondersteuning door de UvA docenten. Zo hopen wij te bereiken dat onze leerlingen creatief, enthousiast en flexibel blijven (of worden).

Stof
De behandelde onderwerpen zijn onder andere kansrekening & statistiek, forensische statistiek, wachttijdtheorie, analytische meetkunde, getallentheorie, coderingstheorie, complexe getallen, dynamische systemen, chaostheorie, logica, lineaire algebra en grafentheorie. Wij besteden ook tijd aan leuke wiskundewedstrijden, zoals de Wiskunde Olympiade, Kangoeroewedstrijd en buitenlandse wiskundetoernooien.

Moeilijk?
Wiskunde D is in principe niet moeilijker dan wiskunde B. Het vereist wel meer tijd, interesse, nieuwsgierigheid en creativiteit. Het geeft de leerlingen zeker meer voldoening en een veel betere basis voor exacte studies dan alleen wiskunde B.