In dit menu

Algemeen

Het vak LO (lichamelijke opvoeding) is voor alle leerlingen van klas 1 t/m 6 een verplicht vak. Centraal bij dit vak staat plezier in sport en bewegen.

De creatieve vakken tekenen en muziek zijn in klas 1 t/m 3 voor iedereen verplicht, daarna worden het keuze vakken. In beide vakken kan eindexamen worden gedaan.

Bij de afzonderlijke vakken is te zien hoe het programma er uitziet op het St. Ignatiusgymnasium