In dit menu

Gammavakken

Gamma vakken is een verzamelnaam voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, Management en organisatie, levensbeschouwing en filosofie.
Vanaf klas 1 staan aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwing op het programma.
Iedereen volgt levensbeschouwing  tot en met klas 5. Geschiedenis en aardrijkskunde worden vanaf klas 4 een keuzevak.
Maatschappijleer is een verplicht vak  voor alle leerlingen in de bovenbouw. De vakken economie, management en organisatie en filosofie zijn keuzevakken in de bovenbouw.

Bij de afzonderlijke vakken is te zien hoe het programma er uitziet op het St. Ignatiusgymnasium