In dit menu

Duits

In Duitsland zegt een spreekwoord: “Englisch ein Muss, Deutsch  ein Plus.” - inmiddels is dit besef ook tot andere landen doorgedrongen. Duits is in Europa de meest gesproken moedertaal (ruim 100 miljoen native speakers) en wordt door veel Europeanen beheerst als tweede taal. Daar komt de economische macht en kracht van Duitsland bij: In Nederland zijn wij al lange tijd voor een groot deel afhankelijk van de Duitse economie en dat geldt voor steeds meer Europese landen. Het beheersen van de Duitse taal geeft mensen die werkzaam zijn op het gebied van handel en economie dan ook een absolute voorsprong.

Daar komt bij dat Duitsland toonaangevend was en nog steeds is op het gebied van de wetenschap. Ook al worden op dit moment de meeste internationale onderzoeken in het Engels gepubliceerd, toch zal je bij veel geesteswetenschappen (zoals literatuurstudies, filosofie, sociale wetenschappen, archeologie, geschiedenis) en veel technische studies (onder andere bouwkunde en industrieel ontwerpen) Duitse teksten tegenkomen.

En tot slot: Deutschland ist das Land der Dichter und Denker! Duits is een prachtige taal met een zeer rijke culturele historie, met name op het gebied van literatuur, filosofie en muziek.  Daarnaast is de politieke geschiedenis – zo catastrofaal als deze in de vorige eeuw voor het grootste deel ook is geweest – tot op de dag van vandaag bepalend. Via de taal leer je hier van alles over  – een verrijking voor de rest van je leven!

Het Ignatiusgymnasium biedt Duits tot en met de 4e klas verplicht aan. Daarmee heb je een flinke voorsprong ten opzichte van leerlingen van andere scholen die maar twee jaar Duits hebben. Maak er gebruik van, meertaligheid opent deuren naar de wereld!

De methode die we in de onderbouw gebruiken is “Neue Kontakte”. Een groot voordeel ervan is de duidelijke grammatica-uitleg. Daar zal je als gymnasiast weinig moeite mee hebben, omdat de Duitse grammatica erg lijkt op die van het Grieks en van het Latijn. Natuurlijk gebruiken we daarnaast ook ander materiaal zoals leesboekjes, literaire teksten en films. In de 3e klas besteden we parallel aan het vak geschiedenis aandacht aan belangrijke momenten van de geschiedenis van de 20ste eeuw, en in de 4e klas maken we een excursie naar een Duitse stad.

Je kunt via onze school ook deelnemen aan het internationale Goethe Examen op ERK-niveau B1 of B2. Je docenten adviseren je graag, en we bieden de mogelijkheid hiervoor een training te volgen. Deze examens zijn internationaal geldig. Je kunt je hiervoor in elke jaarlaag opgeven.      

Het vak heeft in de bovenbouw een studielast van 480 uur. Je krijgt twee lesuren per week, de rest van de studielast besteed je aan het herhalen van de behandelde stof, het maken en leren van huiswerk en aan het lezen van een aantal literaire werken.

Taal is communicatie, en dat betekent dat er aandacht zal worden geschonken aan spreken, luisteren, lezen en schrijven. De vaardigheden schrijven, luisteren en spreken sluit je in de schoolexamens af, lezen komt aan bod in het CSE. Het te behalen niveau is bij de productieve vaardigheden B.2.1 en bij de receptieve vaardigheden B.2.2/C1.

Literatuur en literatuurgeschiedenis vormen een belangrijk deel van het programma (30 % van het SE). Zoals elke kunstuiting staat literatuur niet los van de historische context, en komen andere aspecten van de culturele en maatschappelijke geschiedenis van het Duitse taalgebied ook aan de orde. Literatuurgeschiedenis wordt in de 5e klas behandeld en afgesloten. Het zelf lezen en duiden van literaire werken wordt in de 6e klas mondeling getoetst.  

Na je examen ben je in staat om complexe teksten te lezen evenals literaire werken. Bovendien kun je Duitse films en radio uitzendingen probleemloos volgen en ben je in staat om je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. Wat betreft het laatste is het vanzelfsprekend van belang dat je het grammaticale apparaat beheerst.

We gaan er vanuit dat je geïnteresseerd bent in taal en cultuur en dat je bereid bent om tijd te investeren in het lezen van boeken en artikelen. Ook verwachten we van je dat je de moeite neemt om woorden te leren en dat je in de les actief meedoet aan het verwerven en uitbreiden van je vaardigheden.