In dit menu

Klassieke talen

Waarom klassieke talen? Omdat het een prachtig vak is en omdat je er heel veel van leert! Nieuwsgierige leerlingen die graag iets extra’s en bijzonders doen, die van een uitdaging houden (en niet terugschrikken voor een paar honderd woorden of een flinke portie grammatica!) kunnen hun hart ophalen aan klassieke teksten, kunst en architectuur. En wat is er nu leuker dan je te verdiepen in en genieten van prachtige verhalen van meer dan tweeduizend jaar oud? Daarom!

Kennis
In de onderbouw wordt ingezet op een zo volledig mogelijke beheersing van de Griekse en Latijnse grammatica en het verwerven van een brede woordenschat. Er wordt daarom met beide talen in de eerste klas begonnen. Naast taalverwerving en vertalen maken de leerlingen kennis met de cultuur van de Oudheid: mythologie en verhalenschat, maar ook politiek en dagelijks leven komen aan bod.

In de bovenbouw is voldoende taalkennis opgebouwd om originele teksten te kunnen lezen van verschillende klassieke auteurs. Gestreefd wordt naar een afwisselend programma van zowel proza als poëzie.

Vanaf de vierde klas wordt tevens het vak KCV  (Klassiek Culturele Vorming) onderwezen. Aan bod komen  de kunst, literatuur, godsdienst, filosofie, politiek en geschiedenis van de Grieken en de Romeinen, onderwerpen waarbij telkens weer blijkt hoe groot de invloed van de Klassieken op onze huidige Europese beschaving is.Vaardigheden
Het intensief bezig zijn met de Latijnse en Griekse taal leert leerlingen analytisch kijken naar zins- en tekstopbouw. Dit heeft tot resultaat dat het taalinzicht wordt vergroot, hetgeen ook bij het leren van moderne vreemde talen zijn vruchten afwerpt: hierbij wordt immers ook een beroep gedaan op kennis van grammatica, zinsstructuur en tekstbegrip. Daarnaast zijn veel woorden uit het Latijn en Grieks in de moderne vreemde talen (en in het Nederlands!) terug te vinden. Leerlingen geven dan ook vaak aan dat ze bij het leren van deze talen veel voordeel ondervinden van hun kennis van het Latijn en Grieks.

Daarnaast leert het bezig zijn met en reflecteren op de culturele erfenis van de Grieken en de Romeinen onze leerlingen om onze hedendaagse beschaving in een breder cultuurhistorisch kader te plaatsen.

Gebruikte leermiddelen
In onderbouw zijn wij bij Latijn dit schooljaar overgestapt op de leergang Disco; bij Grieks wordt Pallas gebruikt.

In de bovenbouw wordt bij beide talen gewerkt met originele, geannoteerde teksten en met eindexamenbundels; bij het vak KCV wordt Synopsis gebruikt. 

Hiernaast wordt in alle jaarlagen gewerkt met aanvullend, door de docenten ontwikkeld lesmateriaal: in alle lokalen zijn Smartboards aanwezig, waarop onder meer teksten en interactieve opdrachten geprojecteerd en behandeld worden. Leerlingen kunnen daarnaast thuis en op school werken met digitaal lesmateriaal.

Excursies en projecten
In de vijfde klas vindt de Rome- of Griekenlandreis plaats: leerlingen kunnen kiezen uit Rome-Campanië, Rome-Florence, of de Spartanenreis naar Griekenland.

In de lagere klassen wordt tijdens verschillende excursies en cultuurdagen ook aandacht besteed aan klassieke onderwerpen, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan het Archeon. Daarnaast worden er per jaarlaag verschillende projecten gedaan met betrekking tot de klassieke cultuur en haar doorwerking.