Article Details
Excellente School 2015
Bericht geplaatst op: 19-1-2016

Conclusie van de jury.

Het St. Ignatiusgymnasium heeft een helder en herkenbaar excellentieprofiel dat doorwerkt in de school als geheel en dat de reputatie van de school versterkt. De school laat zien dat ze in het leveren van maatwerk voor de leerlingen onderscheidend is, uitblinkt en een voorbeeld kan zijn voor andere scholen. De school is in staat anderen te inspireren en actief te helpen.

Het onderwijs op het St. Ignatiuscollege is uitdagend, inspirerend en betekenisvol. De school voert terecht als motto: kwaliteit in de basis, ruimte voor talent. De klassieke cultuur loopt als rode draad door het onderwijsprogramma.

De school werkt met een bevoorrechte populatie, maar zij spant zich ook terdege in om daar door middel van maatwerk het beste uit te halen. De resultaten zijn van hoge kwaliteit. De school slaagt er bovendien steeds beter in haar doelsteling — leerlingen uitdagen tot het nemen van initiatieven — te realiseren, ook al liggen daar, zo meent de jury, nog kansen.

De school Iaat zien dat ze gericht is op verbeteren. Zij heeft door haar kritische zelfreflectie zicht op eigen kwaliteit en ontwikkelvermogen en laat met een enthousiast en betrokken team van professionals weinig mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering onbenut. De school heeft een echte kwaliteitscultuur.

Alles overziende is de jury van oordeel dat het St. Ignatiusgymnasium op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School gymnasium toekomt.

Lees  hier het complete rapport.Terug