In dit menu

Begeleiding

Op de middelbare school heb je voor elk vak een andere docent; de meeste docenten zie je ongeveer twee uur per week.  Alle docenten helpen je om snel te weten hoe je het beste met hun vak aan de slag kan, op school en bij je huis werk. Eén van deze docenten is je mentor, die is aanwezig bij de eerste kennismaking met je nieuwe klas in juni en op de kennismakingsdag aan het begin van het schooljaar. Deze docent heeft een bijzondere rol;  hij of zij geeft je niet alleen een vak, maar geeft ook elke week een mentoruur. 
In dit uur komen allerlei onderwerpen aan de orde. In het begin van het schooljaar wordt er aandacht besteed aan veel praktische zaken waardoor je snel, goed de weg weet in de school en in de organisatie van je schoolwerk. Je gaat oefenen met verschillende manieren van woordjes en teksten leren en tips uitwisselen over de planning van je huiswerk.
De mentor zal ook in gesprekjes met elke leerling apart, of met groepjes volgen of iedereen zich prettig voelt op school en of het lukt met huiswerk maken. Als er problemen zijn, gaat de mentor met je op zoek naar een oplossing.  Als de hulp van je mentor niet genoeg is, gaan we op zoek naar meer specialistische hulp.
De eerste klas mentoren worden ondersteund door twee comentoren.  Dit zijn leerlingen uit vijfde klas. Zij zijn ook aanwezig bij de introductiedag en doen met veel klassenactiviteiten mee.  Al vroeg in het schooljaar ga je met je klas op kamp. Je wordt flink aan het werk gezet om in groepjes opdrachten te doen.  Daardoor leer je snel veel kinderen uit de klas kennen. Natuurlijk gaan de comentoren ook mee.