In dit menu

Decanaat

Het St. Ignatiusgymnasium biedt een programma en activiteiten aan om leerlingen te helpen bij het maken van weloverwogen en verantwoorde keuzes voor hun bovenbouwprofiel en een vervolgstudie.

Het programma kent een aantal vaste onderdelen :
- In klas 3 is het programma gericht op de profielkeuze, het bovenbouwprogramma van klas 4,5 en 6.

In de bovenbouw wordt er stapsgewijs toegewerkt naar een keus voor een vervolgstudie met een programma voor loopbaanoriëntatie :
- In klas 4 ligt de nadruk op oriëntatie op de wereld van beroepen en studies en op zelfreflectie.
- In klas 5 wordt een stap gezet naar verkennen en verdiepen (van kennis) van een aantal studies eb van de eigen motivatie.
- In klas 6 wordt er toegewerkt naar een beslissing en een daadwerkelijke inschrijving.  

decaan klas 3 en 4: mevr S. Loete
s.loete@ignatiusgymnasium.nl
decaan klas 5 en 6: mevr A. Rebel
a.rebel@ignatiusgymnasium.nl