In dit menu

Alphavakken

Alpha vakken is de verzamelnaam voor alle talen die op school worden gegeven.
Naast Nederlands worden de moderne vreemde talen Engels, Frans en Duits gegeven  en de Klassieke  talen Latijn en Grieks.   

Alle leerlingen volgen vanaf klas 1 tot en met het eindexamen  Nederlands, Engels en één van de twee klassieke talen.
Frans en Duits zijn verplicht tot en met klas 4, daarna worden het keuze vakken. Na klas 3 wordt de tweede klassieke taal een keuzevak.   

Bij de afzonderlijke vakken is te zien hoe het programma er uitziet op het St. Ignatiusgymnasium