In dit menu

Buiten de les

Het St. Ignatiusgymnasium heeft naast de lessen ook een rijk aanbod aan uitdagende buitenlesactiviteiten, waar leerlingen hun talent kunnen ontplooien en kunnen excelleren. Sommige activiteiten of projecten zijn vakgebonden: bv de Olympiades, landelijke wedstrijden die voor verschillende vakken gehouden worden of de sporttoernooien. 


 
In klas 1 t/m 4 is er vier keer per jaar een cultuurdag, waarop we extra aandacht besteden aan sport en cultuur. Elke jaarlaag gaat één keer per jaar een dag op vakexcursie ergens in Nederland of vlak over de grens. Vaak werken meer vakken samen aan de invulling van het programma. We gaan bijvoorbeeld voor het landschap en de kunst naar de Hoge Veluwe en voor geschiedenis en Engelse literatuur naar Ieper.
Drie keer blijven we in Amsterdam met sport en cultuur in de vorm van toneel, museumbezoek of creatieve workshops. 

In klas 4 organiseert de school een stage week met maatschappelijke stageprojecten meestal in het basisonderwijs en de zorg. In deze week is er ook ruimte voor de beroepsoriënterende stage. Leerlingen organiseren deze stage zelf in het kader van hun studie en beroepskeuze.

Twee keer per jaar hebben we op school een ‘Groot Podium’ avond met allerlei optredens van leerlingen en één keer per jaar een ‘schoolstrijd’, waarin klassen zich met elkaar meten op het gebied van muziek, dans, sport, koken en nog veel meer. Samenwerking en organisatie zijn belangrijke leerpunten hierbij.

Na school kunnen leerlingen meedoen aan het koor, het orkest of de bigband. Er wordt wekelijks gerepeteerd en regelmatig opgetreden bij allerlei activiteiten en op school. Ook de toneelgroep bereidt zich een jaarlijks voor op een grote productie. Ieder jaar is er een St. Nicolaas actie; (Oud-) Leerlingen, docenten en ouders treden op als hulpsinten en pieten voor een goed doel. Het organisatiebureau wordt bemand door een groep leerlingen. 


De debatclub van het Ignatius is een enthousiast en succesvol deelnemer aan verschillende toernooien. De Engelstalige toernooien voor het Europese Jeugdparlement zij vaak in het buitenland. 

Sinds drie jaar doen we mee met het Pre University College programma van de Universiteit Leiden.Twee jaar lang kunnen leerlingen één dagdeel in de week binnen schooltijd een uitdagend programma volgen aan de universiteit. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten leerlingen solliciteren; de universiteit maakt een selectie uit de leerlingen van alle deelnemende scholen.