In dit menu

Bovenbouw

 In de nieuwe tweede fase hebben scholen meer ruimte gekregen om zelf keuzes te maken in het aanbod van vakken om op die manier onderwijs te verzorgen dat aansluit bij de visie van de school.
Speciale keuzes van het St. Ignatiusgymnasium zijn te vinden bij: 
* het aanbieden van drie moderne vreemde talen aan alle leerlingen van klas 4
*
het aanbieden van een breed aanbod aan keuzevakken 
* naast de basisvakken biedt de school de volgende eindexamenvakken aan: tekenen, muziek, filosofie, wiskunde D en Natuur, Leven   en Techniek (de laatste twee in samenwerking met  andere scholen in de buurt en de beide universiteiten en hoge scholen van Amsterdam. 
* de mogelijkheid een internationaal erkend certificaat te halen voor Frans, Duits en vanaf volgend schooljaar ook voor Engels.


   

De betekenisvolheid van het onderwijs in de tweede fase komt o.a. naar voren in de grote plaats die onderzoek-, ontwerp- en presentatie-opdrachten innemen. Een opdracht gedocumenteerd schrijven of een debat bij Nederlands, onderzoek bij biologie en bij scheikunde, de compositieopdracht bij het vak muziek. Ook in de tweede fase maken meerdaagse excursies deel uit van het lesprogramma.

In de mentorles wordt er aandacht besteed aan de oriëntatie op studie en beroep en aan studievaardigheden als plannen etc.

In de bovenbouw zijn er veel activiteiten waaraan de leerlingen niet alleen deelnemen, maar waarbij zij ook een belangrijke rol spelen in de organisatie, zoals bij de schoolstrijd, profielwerkstuk avond, muziekavonden en sportdagen.