In dit menu

Onderbouw

De eerste drie jaar leggen een brede basis met een uitdagend programma, waarin alle traditionele schoolvakken aan de orde komen die nodig zijn om goed te kunnen beginnen aan de bovenbouw.
Speciale keuzes van de school zijn te vinden bij:

• de creatieve vakken,  met tekenen en muziek in alle jaarlagen van de onderbouw
• het vak godsdienst/levensbeschouwing in alle jaarlagen van de onderbouw
• bij het vak NASK, een combinatievak natuur- scheikunde in jaarlaag 2 en 3
• bij het vak X8 (exact), een samenwerkingsverband tussen alle bètavakken met de nadruk op onderzoekend leren in alle jaarlagen van de onderbouw
Er is veel ruimte voor het samen leren, ook buiten het leslokaal; er worden musea bezocht binnen en buiten Amsterdam en er zijn in klas 1 en 2 meerdaagse excursies.

 
Bij alle vakken en in het bijzonder in de mentorles is er aandacht voor (studie)vaardigheden; vakspecifieke vaardigheden, zoals woordjes leren en studerend lezen, maar ook voor algemene studievaardigheden zoals plannen en samenwerken.
In de 3e klas werken leerlingen tijdens de mentorles ook aan een uitgebreid programma dat de pakketkeuze in de tweede fase voorbereid.

 
 

In de lessen wordt gestreefd naar betekenisvolheid door de lesstof waar mogelijk in een aansprekende context te plaatsen en door het toepassen van activerende werkvormen, zoals onderzoek doen, een werkstuk maken en presentaties geven. Om ruimte te maken voor deze benadering is gekozen voor lessen van 70 minuten. Ook het gebruik van multimedia en digitale opdrachten kunnen door de langere lessen goed worden ingezet.