In dit menu

Kwaliteit
De onderwijsinspectie verzamelt en publiceert jaarlijks de resultaten van scholen op het gebied van doorstroom- en eindexamenresultaten. Het St. Ignatiusgymnasium scoort al jaren lang heel hoog in vergelijking met andere scholen. Deze informatie is te vinden op de website van de inspectie

- Op Vensters voor Verantwoording voor het schooljaar 2011-2012 was het slagingspercentage 92.7 % en het gemiddelde eindexamencijfer een 7,0; deze cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde voor VWO scholen.
     
-  Verder is het zo dat de doorstroom resultaten (d.w.z. het aantal leerlingen dat zonder doubleren de school doorloopt) zowel in de onder- als in de bovenbouw boven het landelijk gemiddelde liggen.

- Ook geven bredere Inspectieonderzoeken een excellente score aan het St. Ignatiusgymnasium.

- Tenslotte komen we uit de befaamde onderzoeken van Trouw en Elsevier als zeer goede school. 

Deze resultaten zijn mede te danken aan de kern van het interne kwaliteitsbeleid dat St. Ignatiusgymnasium voert, namelijk dat zowel leerproces als leerresultaten centraal staan. 
Hiernaast hecht het St.-Ignatiusgymnasium veel waarde aan de tevredenheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Medewerkers spelen een belangrijke rol bij de zichtbaarheid van de kwaliteit van de school : het borgen van de goede resultaten en opbrengsten is één van de gemeenschappelijke doelen van ons docententeam.