In dit menu

Over het programma


Het St.- Ignatiusgymnasium biedt 'uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs voor leerlingen met talent en ambitie’ Onze vorming richt zich op de ontwikkeling van initiatiefrijke individuen, maar ook op de vorming van sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van nu. Het 70 minutenrooster met 4 of 5 lessen per dag biedt ruimte voor de uitwerking hiervan.Lessen van 70 minuten geven de mogelijkheid om niet alleen kennis over te dragen, maar ook  een betekenisvolle context te organiseren met behulp van het SMARTbord, in de vorm van een practicum of een debat.   
   
Er is voldoende tijd om actief aan de slag te gaan met een (samenwerkings)opdracht, een onderzoek en een presentatie. Op deze manier wordt het mogelijk om op verschillende manieren te leren.De bètavakken werken samen met JetNet en Universum, organisaties die scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van betekenisvol bètaonderwijs en gelegenheid bieden om kennis te maken met beroepsmogelijkheden op het gebied van de bètavakken. Naast kennis hebben wij ook het aanleren van vaardigheden hoog in het vaandel staan; samenwerken, presenteren, onderzoeken, organiseren etc.Deze vaardigheden hebben in veel lessen een belangrijke plek en leerlingen krijgen ook veel verantwoordelijkheden in het organiseren van  activiteiten buiten de lessen.